Αντάπτορας με Οπτική Κέντρωση για χρήση σε τρικόχλιο.

Περιστρεφόμενος αντάπτορας για GPS

Σταθερού τύπου αντάπτορας για GPS

Αντάπτορας με οπτική κέντρωση.

Σε τρία χρώματα:

Πράσινο

Γρι

Κίτρινο

Αντάπτορας με οπτική κέντρωση.

Σε τρία χρώματα:

Πράσινο

Γρι

Κίτρινο

Αντάπτορας συμβατός με Leica

Αντάπτορας συμβατός με Leica