Πρίσμα 6020-1

Leica type 360 degree prism.

Small size ( height 50mm, diameter 42mm )

Offset 23.1mm

Measuring distance 1000m

Accuracy 5"

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρίσμα 6012Y Πρίσμα 6020-2 »