Πυξίδα Meridian MG-3101 400º με αναδιπλούμενο κλεισίμετρο. Ο εξωτερικός κύκλος έχει απ' ευθείας ανάγνωση 1° ενώ μπορούμε να εκτιμήσουμε το 1/6° χάρις σε πρίσμα μεγέθυνσης 16Χ.

Κλισίμετρο με πέντε διαφορετικές κλίμακες (1000%, ±45°, ±50g),αποστασιομετρική κλίμακα για 2μετρη βάση, σταθερές κλίσεις (1:1, 4:5, 2:3).

Γενικές γεωλογικές εργασίες πεδίου.

Ειδικές εργασίες δομικής-γεωλογίας, τεκτονικών προσχώσεων, μηχανικής γεωλογίας και πετρολογίας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αποτυπώσεις οδοποιϊας, φυσικών και τεχνητών φρεατίων

Για χαράξεις και διαστασεολογία φρεατίων.

Για μεταφορά γεωλογικών δεδομένων σε χάρτες και σχέδια

Πετρολογικές εργασίες καθώς επίσης και μέσης ακρίβειας τοπογραφία

Η κατοπτρική γεωλογική πυξίδα διαθέτει πλέον της γεωλογικής πυξίδας καθρέφτη στο εσωτερικό μέρος του καπακιού και επιπλέον στόχαστρο με κλεισίμετρο.

Μαγνητική βελόνη τοποθετημένη στην άκρη

 
COMPASS DQL-2A
 
ALUMINIUM BODY

PRECISION COMPASS

 

Material: Metal
Product Description
ECONOMICAL STYLE.

 

 


 

Fluid-compass-dql-16a2

Material: Metal

ALUMINIUM BODY,FLUID INSIDE